Data gedreven marketing beslissingen in drie stappen

Data management database

Data management

Van verschillende databronnen naar een digitaal overzicht.

Analyses analytics marktanalyse media analysis

Analyse

Het bij elkaar brengen van data zorgt voor belangrijke inzichten.

Advies optimalisatie optimalisation optimalization media mix

Advies

Optimaliseer de aankomende campagne aan de hand van een helder advies.


Data gedreven marketing beslissingen in drie stappen

Data management database

Data management

Van verschillende databronnen naar een digitaal overzicht.

Analyses analytics marktanalyse media analysis

Analyse

Het bij elkaar brengen van data zorgt voor belangrijke inzichten.

Advies optimalisatie optimalisation optimalization media mix

Advies

Optimaliseer de aankomende campagne aan de hand van een helder advies.

Data management cleaning visualisatie

Data Management

Data kan ontzettend veel inzichten bieden, als je maar weet waar je naar moet zoeken. Wij geven advies over welke data interessante inzichten kan bieden en helpen je om deze te verzamelen, te valideren en te organiseren. Het belangrijkste is dat de verschillende databronnen goed op elkaar aansluiten; alleen dan krijg je een volledig overzicht van al je inspanningen en resultaten. Wij helpen je om de online en de offline wereld met elkaar te verbinden en zo grip te krijgen op je campagne.

Verzamelen en koppelen

Alle bestanden verzameld en samengevoegd per categorie

Data Cleaning

De controlestap op weg naar een selectie van de benodigde data

Data visualisatie

Van datareeksen naar een visiueel overzicht

Weten hoe dit in zijn werk gaat?

Neem contact op met Lennaert
Data management cleaning visualisatie

Data Management

Data kan ontzettend veel inzichten bieden, als je maar weet waar je naar moet zoeken. Wij geven advies over welke data interessante inzichten kan bieden en helpen je om deze te verzamelen, te valideren en te organiseren. Het belangrijkste is dat de verschillende databronnen goed op elkaar aansluiten; alleen dan krijg je een volledig overzicht van al je inspanningen en resultaten. Wij helpen je om de online en de offline wereld met elkaar te verbinden en zo grip te krijgen op je campagne.

Verzamelen en koppelen

Alle bestanden verzameld en samengevoegd per categorie

Data Cleaning

De controlestap op weg naar een selectie van de benodigde data

Data visualisatie

Van datareeksen naar een visiueel overzicht

Weten hoe dit in zijn werk gaat?

Neem contact op met Lennaert

Analyse

Met goed georganiseerde data kan je ontzettend veel vragen beantwoorden. Wat is nou precies het toegevoegde effect van mijn campagne geweest? Welke media heeft daar goed in gepresteerd? We bepalen niet alleen de effectiviteit van al je campagne-inzet maar geven ook antwoord op complexere vraagstukken. Wat draagt mijn branding campagne bij aan mijn performance doelstellingen? Is er synergie te creëren als ik verschillende media tegelijkertijd inzet? Voor elk type organisatie bieden wij analyse mogelijkheden om interessante marketing vraagstukken te beantwoorden.

Analyses analytics

Mediamix

De campagne-effecten van de mediumtypen in kaart gebracht

Flight

Inzicht in de prestaties van iedere flight

Mediumtypen

Een nauwkeurige en uitgesplitste blik op de resultaten

Timeframe

Inzoomen op de tijdstippen dat de consument bereikt wordt

Synergie

Effecten door gelijktijdige inzet van verschillende mediumtypen

Externe factoren

Factoren die invloed hebben op jouw publiek

Weten hoe dit in zijn werk gaat?

Neem contact op met Lennaert

Analyse

Met goed georganiseerde data kan je ontzettend veel vragen beantwoorden. Wat is nou precies het toegevoegde effect van mijn campagne geweest? Welke media heeft daar goed in gepresteerd? We bepalen niet alleen de effectiviteit van al je campagne-inzet maar geven ook antwoord op complexere vraagstukken. Wat draagt mijn branding campagne bij aan mijn performance doelstellingen? Is er synergie te creëren als ik verschillende media tegelijkertijd inzet? Voor elk type organisatie bieden wij analyse mogelijkheden om interessante marketing vraagstukken te beantwoorden.

Analyses analytics

Mediamix

De campagne-effecten van de mediumtypen in kaart gebracht

Flight

Inzicht in de prestaties van iedere flight

Mediumtypen

Een nauwkeurige en uitgesplitste blik op de resultaten

Timeframe

Inzoomen op de tijdstippen dat de consument bereikt wordt

Synergie

Effecten door gelijktijdige inzet van verschillende mediumtypen

Externe factoren

Factoren die invloed hebben op jouw publiek

Weten hoe dit in zijn werk gaat?

Neem contact op met Lennaert
Advies insight advice

Advies

De resultaten uit de analyses bieden waardevolle inzichten, maar de interpretatie hiervan is nog belangrijker: hoe vertaal je deze nieuw verworven inzichten naar praktische sturing en helder advies? Bij Communication Analytics werken we in multidisciplinaire teams en combineren zo expertise op het gebied van marketing, data science en econometrie. Allemaal met één doel: jou helpen om de volgende campagne nóg beter te maken.

Benchmark

De resultaten vergelijken met informatie uit onze benchmark

Herallocatie

Hoe inefficiënt ingezet budget een efficiënt kan worden

Inkoop

Optimaliseren van de inkoop bij jouw volgende campagne

Weten hoe dit in zijn werk gaat?

Neem contact op met Lennaert
Advies insight advice

Advies

De resultaten uit de analyses bieden waardevolle inzichten, maar de interpretatie hiervan is nog belangrijker: hoe vertaal je deze nieuw verworven inzichten naar praktische sturing en helder advies? Bij Communication Analytics werken we in multidisciplinaire teams en combineren zo expertise op het gebied van marketing, data science en econometrie. Allemaal met één doel: jou helpen om de volgende campagne nóg beter te maken.

Benchmark

De resultaten vergelijken met informatie uit onze benchmark

Herallocatie

Hoe inefficiënt ingezet budget een efficiënt kan worden

Inkoop

Optimaliseren van de inkoop bij jouw volgende campagne

Weten hoe dit in zijn werk gaat?

Neem contact op met Lennaert

Weten welke inzichten we allemaal uit jouw data kunnen halen?

Vraag een demo aan

Weten welke inzichten we allemaal uit jouw data kunnen halen?

Vraag een demo aan